MOLITEV – SVETE VIŠARJE

O višarska Mati Božja,
že šeststo petdeset let kraljuješ na tej gori,
kjer se srečujejo Italijani, Slovenci in Nemci.
Ohrani dragoceni mir, hrepenenje src
in Božji dar ljudem, ki v srcu dobro mislijo!
Blagoslavljaj vse, ki se zatekamo k tebi
in te častimo kot Božjo in svojo mater,
resda v različnih jezikih, a z isto vero in isto ljubeznijo.
Pomoč kristjanov, razsvetli z lučjo vere vse, ki so v zmoti
in nam izprosi, da si bomo vsi evropski narodi
dobronamerno prizadevali za resnico in ljubezen.
Tako bo Kristusova Cerkev, po želji Tvojega Sina,
edina, milostna mati rešenja.
Višarska Gospa, Kraljica Evrope, prosi za nas!