MOLITEV – KRIŽEV POT

Med stare in uveljavljene molitve sodita rožni venec in litanije. K temu je potrebno dodati osebno premišljevanje o življenju Jezusa, Marije in svetnikov. Ter seveda ljudske pobožne pesmi, ki so jih ljudje peli doma, na poti in v cerkvi.

Križev pot so domačini začeli postavljati v negotovih časih po prvi svetovni vojni. Postavili so prvih šest postaj, potem pa je druga svetovna vojna ustavila dela, ki jih tudi po vojni niso nadaljevali. Tone Kralj je naslikal vse postaje, ki pa so od leta 1960 dalje v višarski cerkvi, delno zato, ker zidarska dela niso bila dokončana, delno zato, da se jih zavaruje pred dežjem in snegom. Leta 2015 so domačini oživili pobudo, da dokončajo križev pot in vanj umestijo kopije Kraljevega izvirnika, ki ostaja v Cerkvi.

***

Prvotni načrt je predvideval, da se križev pot začne precej visoko ob romarski poti, na mestu, kamor so spravili les za kurjavo na Višarjah. Romarji so bili povabljeni, daj si naložijo kakšno poleno in ga prinesejo do župnišča. V skladu s tem načrtom bi se križev pot zaključil pri kapelici ob studencu pod planšarijo. Načrt iz leta 2015 pa predvideva bolj razmaknjeno postavitev preostalih osmih postaj, tako, da se bo križev pot zaključil pri kapeli Srca Jezusovega. Tako bosta zadnji dve postaji zlahka dostopni tudi za tiste, ki na goro pridejo z žičnico.