STVARSTVO – SVETE VIŠARJE

Ob višarski gori se stikajo Julijske in Karnijske Alpe ter Karavanke. Njene vode se stekajo v Jadransko in Črno morje. Do nje vodijo doline Drave, Save, Soče in Bele.

Tudi z zemljepisnega vidika je višarska gora nekaj posebnega. Kot otok je, iz katerega izvirajo in ga oblivajo štirje pomembni vodotoki. Del voda se steka proti severu v bližjo Dravo, medtem ko Bela zbira vode z južnega pobočja in jih vodi v Jadransko morje. Na vzhodu dva nizka prelaza ločita Kanalsko dolino od izvirov rek Save in Soče (preko Koritnice), ki se prav tako izlivata v različni morji. Kanalska dolina in še posebno Višarje so stičišče štirih pomembnih dolin. Ko je domačin dr. Lambret Ehrlich razmišljal o zemljepisnem položaju te gore, je zapisal, da meja na Višarjah ne ločuje, ampak združuje tri družine narodov: slovansko, germansko in romansko.

***

Danes so Višarje umeščene v zaščiteno območje Trbiškega gozda, ki spada med bolje ohranjene živalske habitate v Alpah in je bil razglašen za naravni biogenetski rezervat. Z juga jih objema mogočna stena Montaža in Viša, ki popolnoma zapira pogled proti Furlaniji. Sever je odprt proti dolini Drave, Koroški in osrednji Avstriji. Z vzhoda pozdravljajo Ponce, Mangart in Jalovec. Na severovzhodu Karavanke ločijo Savsko in Dravsko dolino, Kamniti lovci na jugovzhodu pa tvorijo veličastno ozadje višarskemu hribu. Na zahod se odpira pogled proti Karnijskim Alpam in masivu Velikega Kleka.

Območje je gosto prepleteno z gozdnimi potmi in gorskimi stezami. Pastirjem in romarjem, prvotnim obiskovalcem gore, se pridružujejo številni pohodniki, kolesarji in jadralni padalci. Celotno področje spada pod zaščiteni tisočletni Trbiški gozd z bogatim rastlinstvom in živalstvom.